Nórsko-slovenský spolok

flag

Poradenské služby
Daňové priznanie, prídavky na deti, styk s nórskymi úradmi, pracovné zmluvy, ai. kliknite

  Dobre vedieť

branko vladimír
hjem   domov  

Norsk Kylling a slovenskí zamestnanci


Zakladajúca schôdza základnej organizácie NNN
V podniku je asi 85 členov organizovaných v odborovom zväze NNN. 21. novembra mali odborári schôdzu s vedením závodu, kde bola dohodnutá nová schôdza s organizovanými členmi, na ktorej bude založená základná odborová organizácia NNN v podniku Norsk Kylling.

ČLENSKÁ SCHÔDZA – ZAKLADAJÚCA SCHÔDZA
NNN – ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA NORSK KYLLING

NNN pozýva všetkých členov v Norsk Kyllingu na členskú schôdzu – zakladajúcu schôdzu 11. decembra 2013 v kine v Størene o 14.30 hodine.

Na schôdzi založíme podnikovú základnú organizáciu členov NNN v Norsk Kyllingu a zvolíme si funkcionárov v podniku.
Založenie organizácie je potrebné pre zavedenie tarifných dohôd platných pre hydinársky priemysel v podniku.
Voľba funkcionárov je potrebná aby bol zabezpečený dobrý dialóg medzi vedením a zamestnancami vo všetkých lokálnych otázkach spojených s prevádzkou podniku.
Po ukončení zakladajúcej schôdze sa dostaví vedenie podniku, aby poskytlo informácie a oboznámilo s aktuálnymi záležitosťami.


Slováci sa nezaprú
Fakticky sa v závode od roku 2011 predsa len niečo zmenilo: Neslávne známy Gunnar tam už nepracuje, tlakmi zvonku sa aj pomery trochu zlepšujú, nie sú to teraz samotní Slováci, ktorí si kazia vlastné pracovné prostredie?
Vyberáme z listu so súhlasom autora:
Človek by si myslel, že Slováci budú držať spolu, ale opak je pravdou. Primitivizmus, podrazy, ohováranie, to je len vrchol ľadovca.
Ďalej...

1 – 0 pre Gunnara
robotníci Norsk Kyllingu prehrali 0 – 8

V závode nás privítal Gunnar a uviedol nás do kantíny. Za tie dve hodiny som sa skontaktoval asi s 18-timi Slovenkami. Nevyzerali nadšené, keď som si k nim prisadol, ale chcel som zistiť čokoľvek o ich pracovných podmienkach, názoroch na možnosti zlepšenia, či si myslia, že sa to v Norsk Kylling nikdy nezmení a pod. Hovorili so mnou, zobrali si so sebou brožúrky o členstve v odboroch, ale asi sa mi ich nepodarilo presvedčiť. Hovorili, že všetci sa boja, na schôdzu nebudú môcť prísť, lebo im prikázali robiť do šiestej a na druhý deň tiež neprídu, lebo majú rannú službu. Hlavne som cítil ich silný strach a obavy čo ich už len za to, že ma iba počúvajú môže postihnúť.
Ďalej...

keby som bol majiteľ...
Teraz sa ja zahrám do role majiteľov a vedenia Norsk Kylling.
No, nie je mi dobre? Platím odborným a vyučeným mäsiarom zo Slovenska 120 korún na hodinu, keď treba, robia 14 hodín denne, keď nie je práca, pošlem ich domov po dvoch, troch hodinách práce. Nadčasy? Také nepoznám!
Ďalej...

História
Norsk Kylling začal zamestnávať slovenských pracovníkov asi v roku 2002. Podnik bol už v tomto roku vyšetrovaný políciou na základe udania Arbidstilsynet vo veci závažného porušovania predpisov vo sfére vyplácania príplatkov. V roku 2008 bol znovu vyšetrovaný a mediálne exponovaný v súvislosti s inými vážnymi nedostatkami. Podnik nie je členom Nórskej organizácie zamestnávateľov a robí všetko proti tomu, aby sa zamestnanci organizovali v odboroch.
Ďalej...
Máme kontakty na odbory, médiá a privítame akékoľvek informácie od Vás o čomkoľvek, čo sa týka pracovných a platových, ale aj iných podmienok v Norsk Kylling. Ako doteraz, tak aj v budúcnosti tieto informácie používame pri zachovaní najvyššej opatrnosti, anonymity a diskrétnosti, aby celkom určite nedošlo k potrestaniu ľudí, ktorí s informáciami a správami prídu za nami.


upravené vo februári 2013
copyright 2000-2013 © Vlado Branko
Odbory - Hlavné body kolektívnej zmluvy NNN
pdf verzia

Príklad - kolektívna zmluva pre podniky spracúvajúce ryby

  slovník a učebnice
Nórsko-slovenský a slovensko-nórsky slovník.
Slovník má 300 strán.
Cena 170 NOK + event. poštovné.
!!! Vypredaný !!!
Nový Nórsko-český / česko-nórsky slovník.
750 strán, 25.700 nórskych výrazov a 32.300 českých ekvivalentov. Vreckový formát.
Zatiaľ najlepší slovník nórčiny v česko-slovenskej sfére. Česká verzia.
Cena 210 NOK + event. poštovné.
Norština – cestovní konverzace + Audio CD
Obsahuje 32 témat k ľahkému dorozumeniu, 500 konverzačných obratov a samoštúdium formou počúvania a opakovania. Česká verzia.
Cena 170 NOK + event. poštovné.
Tlf. 22 50 49 36 alebo


Nórsko-slovenský spolok / Norsk-slovakisk forening   Postboks 1599 Vika, N-0118 Oslo, Norge   tlf.: +47 22 10 89 16   Org. nr. 985 222 398